شرکت حدید پردازان اصفهان، طراحی و ساخت قالب های دایکست، فوم بسته بندی، پلاستیک
 
 

قالب های لاستیک


قالب های لاستیک به انواع متفاوتی دسته بندی می شوند که قالب های معمولی و انتقالی از جمله آنها هستند. قالب های لاستیک ، روش های طراحی و ساخت متنوعی را دربرمی گیرند که براساس نوع لاستیک مورد استفاده ، دقت ابعادی و هندسی مورد نیاز، پیچیدگی قالب، تیراژ تولید و سطح بودجه درنظر گرفته شده، انتخاب می شوند.


پارامترهایی که در طراحی و ساخت قالب مهم می باشند، شامل موارد زیر است:
1- مدل سازی سه بعدی قطعه: با توجه به پیچیدگی و دقت ابعادی، با استفاده از روش های ابعادبرداری دستی، نوری یا تماسی و همچنین تکنیک های سطح سازی پیشرفته، مدل سه بعدی قطعه آماده می شود و تغییرات مورد نظر در آن اعمال می شود.


2- تعیین نوع قالب و سیستم راهگاهی: محاسبات مهندسی تجربی سیستم راهگاهی و نوع قالب با استفاده از نرم افزارهایی نظیر Cadform، Cadmould و Moldflow انجام می شود. و طراحی عمومی قالب، مواردی مانند آرایش حفره های قالب، سیستم کنترل دما و نوع هواگیری مشخص می شود.


3- جنس قالب: از اصولی ترین روش های انتخاب مواد برای ساخت قالب، استفاده از اینسرت های فولادی و عملیات حرارتی این اینسرت ها می باشد. در بعضی از قالب ها از فولادهای قابل عملیات حرارتی استفاده می شود ولی عملا هیچگونه عملیاتی روی آنها انجام نمی شود. در روشی دیگر به منظور جلوگیری از پیچیدگی های اجتناب ناپذیر عملیات حرارتی، اینسرت های فولادی ابتدا عملیات حرارتی و سپس ماشینکاری می شوند. و در بعضی از موارد، مراحل مختلف عملیات حرارتی و ماشینکاری توئما انجام می شود.


4- انقباض پیش بینی شده: نوع لاستیک مورد استفاده ، سیستم کنترل دما، و طراحی قطعه از پارامترهای به شمار می آیند که موثر بر انقباض قطعه می باشد و به منظور تولید قطعه مطلوب در محدوده تلرانس های ابعادی و هندسی باید درنظر گرفته شوند.


موارد مذکور که تلفیقی از تجربه و دانش مهندسی روز می باشد، در ساخت قالب های سنگین و سبک لاستیک ساخت شرکت حدید پردازان اصفهان رعایت می شود. 

 

 
NADCAAMBA
 

© حقوق کپی برداری برای شرکت حدید پردازان اصفهان محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا